Witamy i zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszego Zakładu

 O Zakładzie ...

     Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych


Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych
powstał w 2003 roku w wyniku połączenia  Zakładu Obwodów i Sygnałów
oraz   Zakładu Elektrotechniki. 
W ramach kierunku Energetyka zakład realizuje specjalność elektroenergetyka.  W Zakładzie prowadzone są również przedmioty dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja.
W zakładzie zatrudnionych jest:
     3
profesorów  3 doktorów habilitowanych, 1 docent, 4 doktorów, 2 magistrów  oraz 3 pracowników inżynieryjno- technicznych.

 

Nasz adres
Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych

Instytut Systemów Elektronicznych WAT

tel. (sekretariat): 261 839 082
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 WARSZAWA

Pomieszczenia zakładu znajdują się w budynku głównym 100 (Sztab) plan

 

Kierownik Zakładu

                                                                                                                                       

                    dr inż. Marek SUPRONIUK

                    e-mail: marek.suproniuk@wat.edu.pl

                    pomieszczenie (pok./bud.): 052/100

                    telefon: 261 837 486