Konsultacje | Przedmioty

    Pracownie

 

 

    Specjalność kształcenia

   W ramach kierunku Energetyka zakład realizuje specjalność Elektroenergetyka(krótka prezentacja specjalności). Studia na tej specjalności  umożliwiają uzyskanie wszechstronnej wiedzy w zakresie wytwarzania, przesyłania, rozdziału i efektywnego użytkowania energii elektrycznej, w tym również o technicznych aspektach przekształcania różnych form energii, w szczególności energii mechanicznej na elektryczną oraz elektrycznej na mechaniczną i cieplną. Kierunek kształcenia Energetyka obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące:

 •  wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej,

 • przekształcania i użytkowania energii elektrycznej,

 • jakości energii elektrycznej i metod jej poprawy,

 •  gospodarki i zarządzania energią elektryczna,

 •  cyfrowych systemów przesyłania informacji,

 • systemów przetwarzania i pomiaru  sygnałów elektrycznych,

 •  elementów energetyki odnawialnej (systemy -  wiatrowe, solarne, pływowe, geotermalne, bioenergetyczne),

 • systemów zasilania wyspowego oraz obiektów mobilnych.

   Program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych (języki, przedmioty humanistyczne i ekonomiczne, matematyka, fizyka, informatyka, metrologia), obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych kształtujących umiejętności absolwenta typowe dla specjalności.

Absolwenci specjalności elektroenergetyka przygotowani są do:

 • samodzielnej pracy w obszarach energetyki zawodowej oraz eksploatacji systemów elektroenergetycznych przemysłowych i komunalnych,projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych,

 • prowadzenia badań procesów przetwarzania energii maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii,

 • rozwiązywania problemów technicznych, ekonomicznych, społecznych i ekologicznych z zakresu energetyki,

 • zakładania małych firm i zarządzania nimi,

 • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki.

       Inżynierowie tej specjalności znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się budową i eksploatacją systemów energetycznych, systemów zasilania lokalnego oraz eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych u odbiorców energii elektrycznej.
      
Energetycy poszukiwani są również w takich dziedzinach, jak: inżynieria ruchu, diagnostyka, bezpieczeństwo oraz niezawodność urządzeń i systemów, zarządzanie w gospodarce energetycznej, sterowanie i automatyzacja systemów i urządzeń energetycznych, monitorowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstw odnośnie ochrony środowiska i utylizacji odpadów, badania i nauka. Mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucja energii.