Konsultacje | Specjalność

       Przedmioty                                                             

                              Przedmioty prowadzone przez pracowników Zakładu  

    Podstawowe 

 • Obwody i Sygnały 1

 • Obwody i Sygnały 2

     

    Kierunkowe

 • Elektrotechnika,

 • Maszyny elektryczne,

 • Przesyłanie energii elektrycznej,

 • Gospodarka energetyczna,

 • Eksploatacja instalacji energetycznych.

                               

                     

Specjalistyczne                          

 •   Zasilanie Urządzeń Elektronicznych,

 •  Czujniki i przetworniki,

 •  Sensory w systemach informacyjno-pomiarowych

 •  Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych,

 •  Energoelektronika,

 •  Aparaty elektryczne,

 •  Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,

 •  Instalacje elektryczne,

 •  Jakość energii elektrycznej,

 •  Sieci komputerowe w systemach energetycznych,

 •  Alternatywne źródła zasilania,

 •  Inteligentne instalacje elektryczne,

 • Zabezpieczenie obiektów energetycznych,

 •  Zabezpieczenie obiektów specjalnych.