2002 | 2003 | 2004 | 2005| 2006| 2007| 2008| 2009

    Publikacje - 2001 r.

 Publikacje w czasopismach, referaty, skrypty, podręczniki książki i monografie:

1.      A.Michalski,  A. Chwaleba, J. Sienkiewicz, W. Piotrowski, P. Trzaskawka, „Synteza kształtu cewki wzbudzającej przepływomierzy elektromagnetycznych dla kanałów otwartych Biuletyn WAT , Listopad nr 11 (591) 2001 ss. 71 – 96.

2.   J. Sienkiewicz, Z. Watral: Wyznaczanie harmonicznych przestrzennych pola magnetycznego transformatora położenia kątowego na podstawie napięć wyjściowych, Materiały V Szkoło- Konferencji Metrologia Wspomagana Komputerowo, Rynia k/Warszawy 21-24.05.2001, t. II s.329-334.

3.   A. Michalski, W. Piotrowski, J. Sienkiewicz: Wpływ parametrów środowiskowych na charakterystykę przetwarzania przepływomierza elektromagnetycznego, Materiały V Szkoło- Konferencji Metrologia Wspomagana Komputerowo, Rynia k/Warszawy 21-24.05.2001, t. III s.211-216.

4.   A. Michalski, P. Trzaskawka J. Sienkiewicz: Zastosowanie przekształceń konforemnych w projektowaniu przepływomierza elektromagnetycznego, Materiały V Szkoło- Konferencji Metrologia Wspomagana Komputerowo, Rynia k/Warszawy 21-24.05.2001, t. III s.205-215.

5.  Chrzanowski K., Matyszkiel R., Szulim M., Loyko A., Firmanty K.: Programy komputerowe wspomagające wyznaczanie niepewności pomiarów, Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK 2001, Rynia 21-24.05.2001. Materiały konferencyjne t.2, s. 23 ¸ 30.

6.  Bielecki Z., Chrzanowski K., Matyszkiel R., Piątkowski T., Szulim M.: Infrared pyrometer for temperature measurement of objects of both wavelength- and time-dependet emissivity. Optica Applicata. Vol. XXIX, No. 3, pp. 287-294.

7. M. Pawłowski, M. Miczuga: Zastosowanie procedury korelacyjnej z wieloimpulsowymi funkcjami wagowymi do dwuwymiarowej analizy widmowej w niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej PITS, Materiały Elektroniczne, ITME, tom 29, nr 3/4, 2001 str. 5-19.

8. Roman Kozłowski, Paweł Kamiński, Peter Kordoš, Michał Pawłowski, and Robert Ćwirko: Deep-level defects in semi-insulating LT MBE GaAs,  Proc. SPIE, Epilayers and Heterostructures in Optoelectronics and Semiconductor Technology, vol. 4413, 2001, str. 203-207.

9. Mariusz Wierzbowski, Stanisław Jankowski, Michał Pawłowski: Wyznaczanie parametrów głębokich centrów defektowych w materiałach półizolujących za pomocą sieci neuronowych, Krajowy Kongres Metrologii KKM2001, Politechnika Warszawska, 24‑27.06.2001. Mat. Konf.,t3, str. 745-748.

10.  Kwiatos K., Chwaleba A.: Metoda pomiaru i analizy sygnałów drżeń fizjologicznych. Biuletyn SGSP nr 27 Warszawa 2001 str. 59-89

11.  Kwiatos K., Chwaleba A., Nitecki G.: Rejestrator profilu dobowego drżeń kończyn człowieka. V Szkoła „Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji” WAT, Szczyrk 14-18 maja 2001

12.  Kwiatos K., Chwaleba A., Nitecki G., Jakubowski J.: Portable microprocessor system for hand tremor signal recording in extrapyramidal disease.
 
3 International Conference on Measurement "MEASUREMENT'2001" Smolenice Castle near Bratislava, Slovak Republic. 14-17 May 2001

13.  Kwiatos K., Chwaleba A., Nitecki G., Jakubowski J.: Portable microprocessor system for tremor signal recording. 6-th International Conference „THE EXPERIENCE OF DESIGNING APPLICATION OF CAD SYSTEMS IN MICROELECTRONICS” Slavsko, UKRAINE, 12-17 February 2001.

14.  A.Roszkowski, G.Nitecki, L.Iwanejko, P.Preibisch, „Projekt hydraulicznego generatora momentu oporowego” , Międzynarodowa Konferencja „Biomechanika 2001”, Zakopane 3-6 września 2001. mat.konf.  str. 453-458.

16. A. Michalski, A New Approach To Estimating the Main  Error Of A Primary Transducer for an Electromagnetic Flowmeter, Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 50 , no 3, June, 2001 pp. 764 – 767.

17. A. Michalski, współautor: J. Starzyński, S. Wincenciak, “Electromagnetic Flowmeters For Open Channels - Two Dimensional Approach To Design Procedures”, IEEE Sensors Journal, vol. 1 no 1 June 2001, pp. 52 - 62

18. A. Michalski, współautor: A. Chwaleba, J. Sienkiewicz, W. Piotrowski, P. Trzaskawka, „Synteza kształtu cewki wzbudzającej przepływomierzy elektromagnetycznych dla kanałów otwartych” Biuletyn WAT , Listopad nr 11 (591) 2001 ss. 71 – 96.

19. A. Michalski, współautor: J.Starzyński, S.Wincenciak „Model matematyczny przepływomierza elektromagnetycznego do kanałów otwartych”, Przegląd Elektrotechniczny nr 4 2002 ss.92 – 98.

20. Z. Watral: Symulacyjna metoda oceny wpływu transformatora położenia kątowego na dokładność pomiaru kąta w układzie z elektronicznym przetwornikiem R/D. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej nr 11/2001r s.165-176.

21. P.Baszun, L.Iwanejko, M. Kuchta, G.Nitecki, Metoda oraz ocena wiarygodności układu do pomiaru funkcji biomechanicznych stawu kolanowego”, Biul. WAT, vol.L, nr.11 (591), str. 151-163, 2001.

22. W. Przyborowski, Wpływ pola turbogeneratora na wirnik turbozespołu - Elektromagnetyczne naprężenia radialne oddziałujące na wirnik turbogeneratora, Dynamika turbozespołów energetycznych pod red.  Z. Walczyka Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej Gdańsk 2001. Rozd. 11.  pt.