2001 | 2003 | 2004 | 2005| 2006| 2007| 2008| 2009

    Publikacje zakładu w 2002 r.

 Publikacje w czasopismach, referaty, skrypty, podręczniki książki i monografie:

1.        K. Kiczyński, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Optymalizacja pozycjonowania położenia napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego. Materiały konferencyjne t.1, str. 377-382 - wygłoszony na XIII Międzynarodowym Sympozjum Mikromaszyny i Serwonapędy, Krasiczyn 15-19.09.2002.

2.        K. Kiczyński, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Automatyczna metoda wyznaczania punktów zerowych transformatora położenia kątowego. Materiały konferencyjne t.1, str. 341-346 - wygłoszony na XIII Międzynarodowym Sympozjum Mikromaszyny i Serwonapędy, Krasiczyn 15-19.09.2002.

3.         Kiczyński, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Transformatory położenia kątowego w układach do pomiaru wielkości mechanicznych. Materiały konferencyjne cz.1, str. 205-214 - wygłoszony na VIII Międzynarodowym Sympozjum IPM , Warszawa-Rynia 11-13.12.2002.

4.        Bielecki Z., Chrzanowski K., Matyszkiel R., Piątkowski T., Szulim M.: Infrared pyrometer for temperature measurement of objects of both wavelength- and time-dependet emissivity. Optica Applicata. Vol. XXIX, No. 3, pp. 287-294.

5.        Chrzanowski K., Matyszkiel R., Szulim M., Loyko A., Firmanty K.: Specjalistyczne pakiety oprogramowania „Asystent” i „Thermax”, Biuletyn WIŁ 2002, str. 83-90.

6.        Marek Suproniuk: Algorytmy przetwarzania sygnałów w przepływomierzach elektromagnetycznych. MKM, 2002.

7.      W. Przyborowski: Koncepcja generatora dla systemu energetycznego pojazdów specjalnych Międzynarodowe sympozjum IPM n.t. Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych. Mater. Konfer. Rynia.. 2002,

8.        M. Pawłowski, Extraction of deep trap parameters from photocurrent transients by two‑dimensional spectral analysis, Solid State Electronics, 46,  2002, str. 1879-1885.

9.        Michał Pawłowski, Paweł Kamiński, Roman Kozłowski and Marcin Miczuga: Laplace Transform Photo-induced Transient Spectroscopy: New Powerful Tool For Defect Characterisation In Semi-Insulating Materials, International Conference on Solid State Crystals ICSSC2002, 14-18 October 2002, Zakopane, Programme and Abstracts, B8, str. 138.

10.     Roman Kozłowski, Paweł Kamiński, Michał Pawłowski: Characterisation Of Point Defects In Semi-Insulating InP:Fe by High-Resolution Photo-induced Transient Spectroscopy, International Conference on Solid State Crystals ICSSC2002, 14-18 October 2002, Zakopane, Programme and Abstracts, B7, str. 137.

11.     P. Kamiński, R. Kozłowski, M. Pawłowski: High-Resolution Photoinduced Transient Spectroscopy – A Powerful Tool for Characterisation of Radiation Defects in Silicon, 1st RD50 Workshop on Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders, CERN, Szwajcaria, 2-4 pażdziernik 2002, publ. CERN: 

12.     A. Michalski, współautor: S.Wincenciak, J. Starzyński, „Virtual Electromagnetic Flowmeter" COMPUMAG 2001, July 02-05 2001, Proceedings of the COMPUMAG 2001 pp 206-209.

13.  A. Michalski, współautor: J.Cl. Puippe, A.Kalicki, M. Grzybowski, „An Intelligent Measurement System for Surface Area Measurement”,  Proceedings of the 19th IEEE Instrumentation and Measurement  Technology Conference Anchorage, USA May 21 – 23. 2002, pp. 1361 – 1365.

14.     A. Michalski, współautor: J. Starzyński, S. Wincenciak, “Object oriented design of the electromagnetic flowmeter simulator”, Proceedings of IVth International Workshop “Computational Problems of Electrical Engineering, Zakopane, Poland, September 02 – 05. 2002, pp. 36 – 39.

15.     A. Michalski, współautor W.Piotrowski “Applying a metric space to design a primary transducer of electromagnetic flow meter for open channels”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Februar 2002 vol. 52 no 1 pp. 14 – 17

16. A. Michalski, współautor: J. Starzyński, S. Wincenciak: 3D approach to design the excitation coil of an electromagnetic flow meter, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, August 2002 vol. 51 no 4 pp. 833 – 839.

17.     A. Michalski, IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, Magnetovision September 2002, vol. 5 No. 3, pp66 – 69.

18.     W. Przyborowski: Koncepcja generatora dla systemu energetycznego pojazdów specjalnych Międzynarodowe sympozjum IPM n.t. Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych. Mater. Konfer. Rynia.. 2002,

19.     T. Opara, P. Preibisch, L. Iwanejko, „Determination of synthetic parameters characterizing the human balance in static conditions” International Conference „Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science TCSET’2002, Lviv-Slavsk, Ukraine, 18-23.02.2002., mat. konf. pp.315-319.

20.     K. Kiczyński, J. Sienkiewicz, Z. Watral : Optymalizacja pozycjonowania położenia napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego.  Materiały Międzynarodowego XIII Sympozjum Mikromaszyny i Serwonapędy, Krasiczyn 15-19.09.2002, vol.2, s.341-346.

21.     J. Sienkiewicz, K. Kiczyński, Z. Watral: Automatyczna metoda wyznaczania punktów zerowych transformatora położenia kątowego.  Materiały Międzynarodowego XIII Sympozjum Mikromaszyny i Serwonapędy, Krasiczyn 15-19.09.2002, vol.2, s.377-382.

22.     J. Sienkiewicz, K. Kiczyński, Z. Watral: Transformatory położenia kątowego w układach do pomiaru wielkości mechanicznych. Materiały VIII Międzynarodowego Sympozjum IPM, Rynia 11-13 grudnia 2002r. cz.I, s.205-214.

23.     Michał Pawłowski, Paweł Kamiński, Roman Kozłowski and Marcin Miczuga: Laplace Transform Photo-induced Transient Spectroscopy: New Powerful Tool For Defect Characterisation In Semi-Insulating Materials, International Conference on Solid State Crystals ICSSC2002, 14-18 October 2002, Zakopane, Programme and Abstracts, B8, str. 138.

24.     Roman Kozłowski, Paweł Kamiński, Michał Pawłowski: Characterisation Of Point Defects In Semi-Insulating InP:Fe by High-Resolution Photo-induced Transient Spectroscopy, International Conference on Solid State Crystals ICSSC2002, 14-18 October 2002, Zakopane, Programme and Abstracts, B7, str. 137.

25.     P. Kamiński, R. Kozłowski, M. Pawłowski: High-Resolution Photoinduced Transient Spectroscopy – A Powerful Tool for Characterisation of Radiation Defects in Silicon, 1st RD50 Workshop on Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders, CERN, Szwajcaria, 2-4 pażdziernik 2002, publ. CERN:

26.     Kwiatos K., Jakubowski J., Chwaleba A. Osowski S.: Higher order statistics and neural network for tremor recognition. IEEE Trans. on Biomedical Engineering, 2002, vol. 49, Nr 2, str. 152-159

27.     Kwiatos K., Jakubowski J., Chwaleba A.: Metoda różnicowania drżeń kończyn człowieka. kwartalnik "Wychowanie fizyczne i sport", tom 46, suplement nr 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, ss. 278-279.