2001 | 2002 | 2004 | 2005| 2006| 2007| 2008| 2009

    Publikacje - 2003 r.

 Publikacje w czasopismach, referaty, skrypty, podręczniki książki i monografie:

1.      A. Michalski, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Badanie rozkładu pola magnetycznego przepływomierza elektromagnetycznego w środowisku 3D. Materiały VI Szkoło- Konferencji Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo 26-29.05.2003, t. II s.163-171.

2.      A. Michalski, W. Piotrowski, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Wpływ przebiegów czasowych pola magnetycznego na algorytm pomiarowy przepływomierzy elektromagnetycznych dla kanałów otwartych. Materiały VI Szkoło- Konferencji Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo 26-29.05.2003, t. II s.91-99.

3.      Marek Suproniuk: Metoda przetwarzania sygnałów pomiarowych w przepływomierzu elektromagnetycznym. MWK, 2003.

4.      Marcin Miczuga, Michał Pawłowski, Paweł Kamiński, Roman Kozłowski: Problemy metrologiczne związane z badaniem centrów defektowych w półprzewodnikach wysokorezystywnych w zakresie wysokich temperatur, Materiały Konf. Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK’2003, Waplewo, 26-29 maj 2003, s. 17-22.

5.      Pawel Kaminski, Roman Kozlowski and Michal Pawlowski, Characterisation of defect centres in SI InP:Fe as a starting material for nuclear radiation detectors, 2nd RD50 Workshop on Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders, CERN, Szwajcaria, 18-20 maj 2003, publ. CERN:

6.      R. Kozlowski, P. Kaminski, M. Pawlowski, J. Harkonen, E. Tovinen: Fluence-induced evolution of defect structure of high-resistivity Czochralski silicon subjected to proton irradiation, 3rd RD50 - Workshop on Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders CERN, Szwajcaria, 3-5 Listopad 2003, publ. CERN:

7.      A. Michalski, J. Starzyński, St. Wincenciak, A Novel Approach to Eliminating Short Ending Effects in the Primary Transducer of Electromagnetic Flow Meter”, IEEE Transactions on Magnetics, vo. 39, no 2 March 2003, pp. 1035-1039

8.      A. Michalski, A. Chwaleba, Instrumentation Notes – Mathematical Approach to Tremor Recognition in Extrapyramidal Disese” IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, March 2003, vol. 6 No. 1, pp 57- 61.

9.       A. Michalski, J. Sienkiewicz, Z. Watral, Badanie rozkładu pola magnetycznego przepływomierza elektromagnetycznego w środowisku 3d, MWK 2003, tom 2, str. 163 – 170.

10.  A. Michalski, J-Cl. Puippe, Instrumentation Notes – Surface Area Measurement by Diffusion-Limited Current, IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, vol.6 no 3, September 2003, pp70 – 75.

11.  A. Michalski, J. Sienkiewicz, Z. Watral , Ocena wpływu wymiarów przetwornika pierwotnego na rozkład pola magnetycznego w przepływomierzu elektromagnetycznym, Biuletyn WAT vol. LII, nr 04, 2003 str. 5 – 26.

12.  A. Michalski, J. Sienkiewicz, P.Trzaskawka, Z.Watral, Primary transducer for electromagnetic flow meters for open channels – two dimensional design procedures in a restricted area of calculation, Metrology and Measurement Systems, vol. X, no 2/2003, Warszawa 2003, pp173 – 190.

13.  Andrzej Michalski, Piotr Trzaskawka, Wpływ doboru warunków brzegowych na jakość projektu cewki wzbudzającej przepływomierza elektromagnetycznego, MWK 2003, tom 2 str. 171 – 178.

14.  A. Michalski, W. Piotrowski, J. Sienkiewicz,. Z. Watral, Wpływ przebiegów czasowych pola magnetycznego na algorytm  pomiarowy przepływomierzy elektromagnetycznych dla kanałów otwartych, MWK 2003, tom 3, str 91-98

15.  A. Michalski, J. Jakubowski, Z. Staroszczyk, Analiza technik przetwarzania sygnałów w przepływomierzach elektromagnetycznych do kanałów otwartych. MWK 2003, tom 3, str. 99 – 108.

16.  P. Baszun, L. Iwanejko, M. Kuchta, G. Nitecki, Określenie wiarygodności układu do pomiaru funkcji biomechanicznych stawu kolanowego”, VI Szkoła-Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK’2003, 23-29.05. 2003, Waplewo, tom III, str. 195-200.

17.  A. Michalski, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Badanie rozkładu pola magnetycznego  przepływomierza elektromagnetycznego w środowisku 3D, Materiały VI Szkoła- Konferencja, Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo 26-29.05.2003, t. II s.173-180.

18.  A. Michalski, W. Piotrowski, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Wpływ przebiegów czasowych pola magnetycznego na algorytm pomiarowy  przepływomierzy  elektromagnetycznych dla kanałów otwartych, Materiały VI Szkoła- Konferencja, Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo 26-29.05.2003, t. III s.91-98

19.  A. Michalski, J.Sienkiewicz, Z.Watral , Ocena wpływu wymiarów przetwornika pierwotnego na rozkład pola megnetycznego w przepływomierzu elektromagnetycznym, Biuletyn WAT vol. LII, nr 04, 2003 str. 5 – 26.

20.  A. Michalski, J. Sienkiewicz, P.Trzaskawka, Z. Watral, Primary transducer for electromagnetic flow meters for open channels – two dimensional design procedures in a restricted area of calculation, Metrology and Measurement Systems, vol. X, no 2/2003, Warszawa 2003, pp173 – 190.

21.  Michał Pawłowski, Paweł Kamiński, Roman Kozłowski and Marcin Miczuga: Laplace Transform Photo-induced Transient Spectroscopy: New Powerful Tool For Defect Characterisation In Semi-Insulating Materials, Proc. SPIE, Crystaline Materials for Optoelectronics, vol. 5136, 2003, str. 59-65.

22.  Roman Kozłowski, Paweł Kamiński, Michał Pawłowski: Characterisation Of Point Defects In Semi-Insulating InP:Fe by High-Resolution Photo-induced Transient Spectroscopy, Proc. SPIE, Crystaline Materials for Optoelectronics, vol. 5136, 2003, str. 53-58.

23.  Chwaleba A., Jakubowski J., Kwiatos K.: The measuring set and signal processing method for the characterization of human hand tremor. 7-th International Conference „THE EXPERIENCE OF DESIGNING APPLICATION OF CAD SYSTEMS IN MICROELECTRONICS” Slavsko, UKRAINE, 18-22 February 2003. pp. 149-153