2001 | 2002 | 2003 | 2005| 2006| 2007| 2008| 2009

 Publikacje - 2004 r.

   Publikacje w czasopismach, referaty, skrypty, podręczniki książki i monografie:

 1. J. Płomiński, Z. Watral, K. Kwiatkowski: Badania wytrzymałościowe ubitych przeszczepów zamrożonych w zabiegach rewizyjnych protezoplastyki panewki stawu biodrowego. Doniesienie wstępne. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczecin 15-18.09.2004. Numer 6 Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  s.164 poz. 442.
 2. Andrzej Michalski, Marek Suproniuk: Metodyka kondycjonowania sygnału pomiarowego w pomiarach przepływu w kanałach otwartych metodą elektromagnetyczną. KM, 2004.
 3. Jacek Jakubowski, Andrzej Michalski, Marek Suproniuk: Eliminacja składowej wolnozmiennej w sygnałach z czujnika przepływu z wykorzystaniem metody aproksymacji wielomianowej. KM, 2004.
 4. W. Przyborowski: Model analityczny maszyn elektrycznych o magnesach trwałych, XLI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych Hajnówka 2004.
 5. Michał Pawłowski, Paweł Kamiński, Roman Kozłowski, Mariusz Wierzbowski, Stanisław Jankowski, Marcin Miczuga, Intelligent experimental system for characterisation of defect centres in high-resistivity semiconductors, VIII Krajowa Konferencja Technologii Elektronowej ELTE’2004, Stare Jabłonki, 19-22 kwietnia 2004, Book of extended abstracts, str. 127-128.
 6. Michał Pawłowski, Paweł Kamiński, Roman Kozłowski, Mariusz Wierzbowski, Stanisław Jankowski, Investigation of defect centres in semi-insulating InP crystals by photoinduced transient Laplace spectroscopy (PITLS), VIII Krajowa Konferencja Technologii Elektronowej ELTE’2004, Stare Jabłonki, 19-22 kwietnia 2004, Book of extended abstracts, str. 111-112.
 7. R. Kozłowski, S. Strzelecka, P. Kamiński, M. Pawłowski, E. Wegner, M. Piersa: Effect of iron diffusion on the formation of compensation defect centres in InP, Fourth International Conference on Solid State Crystals ICSSC2004, 16-20 maja 2004, Zakopane, Scientific Programme and Book of Abstracts, str. A53.
 8. Michał Pawłowski: High-resolution photoinduced transient Laplace spectroscopy (PITLS) as a new tool to study defect centres in semi-insulating GaAs crystals, Fourth International Conference on Solid State Crystals ICSSC2004, 16-20 maja 2004, Zakopane, Scientific Programme and Book of Abstracts, str. A55.
 9. P. Kaminski, R. Kozlowski, M. Pawlowski, E. Nossarzewska-Orlowska, J. Harkonen, E. Tovinen: Effect of fluence on defect structure of proton-irradiated high-resistivity silicon,
   4th RD50 - Workshop on Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders, CERN, Szwajcaria, 5-7 maja, 2004, publ. CERN:
  http://rd50.web.cern.ch/rd50/4th-workshop/program.html.
 10. R. Kozlowski, P. Kaminski, E. Nossarzewska-Orlowska, E. Fretwurst, G. Lindstroem, M. Pawlowski: Studies of defect centres in high-energy proton irradiated epitaxial silicon using DLTS and HRPITS techniques, 5th RD50 - Workshop on Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders, Florencja, 14-16 października 2004, publ. CERN:
 11. P. Kaminski, M. Pawlowski, R. Kozłowski, B. Surma, F. Dubecky, M. Yamada, M. Fukuzawa: Investigation of compensation defect centres in semi-insulating InP crystals, The European Physical Journal - Applied Physics (abbr. Eur. Phys. J. Appl. Phys.), 27, str. 171-175, 2004.
 1. M. Pawłowski: Inteligentny system pomiarowy do badania centrów defektowych w materiałach półizolujących, sprawozdanie końcowe z wykonania projektu badawczego KBN nr: 4 T10C 033 22, kier. proj.:, str. 146, KBN-ITME 2004.
 2. A. Michalski, J. Sienkiewicz, Z. Watral, Badanie rozkładu pola magnetycznego przepływomierza elektromagnetycznego w środowisku 3d, MWK 2003, tom 2, str. 163 – 170.
 3. A. Michalski, R. Wojtasiński “Wirtualny przepływomierz elektromagnetyczny do kanałów otwartych”, Kongres Metrologii 2004, tom I, str. 291 – 294.
 4. A. Michalski, J. Jakubowski, M. Suproniuk Eliminacja składowej wolnozmiennej w sygnałach z czujnika przepływu z wykorzystaniem metody aproksymacji wielomianowej Kongres Metrologii 2004, tom I, str. 305 – 308.
 5. A. Michalski, M. Suproniuk Metodyka kondycjonowania sygnału pomiarowego w pomiarach przepływu w kanałach otwartych metodą elektromagnetyczną Kongres Metrologii 2004, tom I, str. 351 – 354.
 6. A.Michalski, M. Lasota – Wojtasińska, „Architektura rozproszonych terytorialnie systemów pomiarowo-kontrolnych” Kongres Metrologii 2004, tom I, str. 407 – 410.
 7. A. Michalski, D. Sawicki, The new approach to optical non-contact  methods of small displacements measurements, IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, vol.7 no 3, September 2004, pp.76 – 82.
 8. Michał Pawłowski, Wpływ szerokości pasma przenoszenia przetwornika konduktancyjno‑napięciowego na dokładność wyznaczania parametrów centrów defektowych metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej, Materiały Elektroniczne, ITME, tom 32, nr 1, 2004 str. 23-35.
 9.  J. Jakubowski, A. Michalski , Metodyka szacowania  prędkości  przepływu  cieczy  metodą  elektromagnetyczną  uwzględniająca zmienny  poziom  napełnienia kanału przepływowego, Przegląd Elektrotechniczny nr 12/2004, ss. 1268 – 1276
 10. P. Kaminski, M. Pawlowski, R. Kozłowski, B. Surma, F. Dubecky, M. Yamada, M. Fukuzawa: Investigation of compensation defect centres in semi-insulating InP crystals, The European Physical Journal - Applied Physics (abbr. Eur. Phys. J. Appl. Phys.), 27, str. 171-175, 2004.