2001 | 2002 | 2003 | 2004| 2006| 2007| 2008| 2009

    Publikacje - 2005 r.

 Publikacje w czasopismach, referaty, skrypty, podręczniki książki i monografie:

1.   Michalski A., Płomiński J.,  Watral Z. A new approach to the Essential Parameters of Revision hip Arthroplasty. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine. NY 2005. Tom 8 zeszyt 5. s. 66-75.

2.  Płomiński J., Watral Z., Kwiatkowski K. Badania właściwości mechanicznych ubitych, rozdrobnionych przeszczepów kostnych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2005. Tom 7 zeszyt 5 ss.533-542.

3. K. Kwiatos, E. Zachwieja, L. Iwanejko, P. Preibisch, M. Pawłowski, M. Kuchta, M. Szulim, Z. Watral, J. Sienkiewicz, Z. Sokołowski  Laboratorium Obwodów i Sygnałów Elektrycznych Wojskowa Akademia Techniczna 2005, 164 strony

4. Jacek Jakubowski, Andrzej Michalski, Marek Suproniuk: Wybrane zagadnienia cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych eliminacja przepływomierza elektromagnetycznego. MWK, 2005.

5.  Andrzej Michalski, Marek Suproniuk: Some aspects of signal conditioning for electromagnetic flowmeter for open channels. IMTC, 2005.

6.  Marek Suproniuk: Aranżacja laboratoryjnego prototypu przepływomierza elektromagnetycznego do kanałów otwartych. SECON, 2005.

7. Marek Suproniuk: Wykorzystanie aproksymacji wielomianowej do eliminacji zakłóceń sygnału pomiarowego w przepływomierzu elektromagnetycznym. SECON, 2005.

8. W. Przyborowski: Analiza oddziaływania strumieni wzbudzających w prądnicy hybrydowej z kolektorowa strukturą magnesów, XLI Międzynarodowe sympozjum Maszyn Elektrycznych Opole Vol. 1, 2005. ss. 163÷167.

9.  P. Hańczewski, W. Przyborowski: Pędnik maszyny kroczącej o toczących się wirnikach, XLI Międzynarodowe sympozjum Maszyn Elektrycznych Opole Vol. 1, 2005. ss. 303÷307.

10.  G. Kamiński, W. Przyborowski: Uzwojenia i parametry maszyn elektrycznych, wyd. 2. Ofic. Wyd. Polit. Warsz. 2005 , 280 s.

11. Michał Pawłowski, Paweł Kamiński, Roman Kozłowski, Mariusz Wierzbowski, Stanisław Jankowski, Marcin Miczuga: Inteligentny system pomiarowy do badania centrów defektowych w półprzewodnikach wysokorezystywnych, Elektronika 2-3, 2005, str. 46-47.

12.  Michał Pawłowski, Paweł Kamiński, Roman Kozłowski, Mariusz Wierzbowski, Stanisław Jankowski: Badanie centrów defektowych w kryształach półizolującego InP metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej z zastosowaniem odwrotnej transformaty Laplace’a, Elektronika 2-3, 2005, str. 41-42.

13. Michał Pawłowski, Paweł Kamiński, Roman Kozłowski, Stanisław Jankowski, Mariusz Wierzbowski: Intelligent measuring system for characterisation of defect centres in semi-insulating materials by photoinduced transient spectroscopy, Metrology and Measurement Systems, Polish Academy of Sciences, Committee of Measurement And Scientific Instrumentation, vol. XII, No. 2, 2005, str. 207-228.

14. R. Kozłowski, P. Kamiński, E. Nosarzewska-Orłowska, E. Fretwurst, G. Lindstroem, M. Pawłowski: Effect of proton fluence on point defect formation in epitaxial silicon for radiation detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 552,  2005, str. 71-76.

15. Marcin Miczuga, Michał Pawłowski, Paweł Kamiński, Roman Kozłowski, student Marek Pawłowski: System pomiarowy do badania centrów defektowych w półprzewodnikach o szerokiej przerwie energetycznej, Materiały Konferencji Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK’2005, Waplewo, 17-20 maj 2005, tom 2, s. 79-86.

16. Roman Kozłowski, Paweł Kamiński, Michał Pawłowski, Stanisława Strzelecka, Elżbieta Jurkiewicz-Wegner: Niestacjonarna spektroskopia fotoprądowa centrów defektowych w kryształach półizolującego InP z zastosowaniem odwrotnego przekształcenia Laplace'a, Materiały Konferencji Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK’2005, Waplewo, 17-20 maj 2005, tom 3, s. 73-80.

17.  M. Kozubal, P. Kaminski, R. Kozlowski, M. Miczuga, M. Pawlowski: Characterisation of defect centres in epitaxial GaN, 7th RD50 - Workshop on Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders, CERN, 14-16 listopada 2005 publ. CERN: http://rd50.web.cern.ch/rd50/7th-workshop/default.htm.

18. R. Rak, A. Michalski, Education in Instrumentation & Measurement - The Information and Communication Technology Trends, IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, vol. no , June 2005, pp.61 - 69.

19. A. Michalski, J. Płomiński, Z. WatralA New approach to the laboratory evaluation of the Essentials parameters of revision hip arthroplasty, IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, vol. 8, no 5 December 2005. pp. 66 – 75.

20. J. Jakubowski, A. Michalski, Some New Aspects of Bipolar Excitation in the Field of Electromagnetic Flow Measurement for Open Channels, Proceedings of the 22th IEEE Instrumentation and Measurement  Technology Conference Ottawa, Ontario, Canada, May 17 –19,. 2005, vol I , ISBN-0-7803-8880-1, pp. 437 – 440.

21. A. Michalski, M. Suproniuk, Some aspects of signal conditioning for electromagnetic flowmeter for open channels, Proceedings of the 22th IEEE Instrumentation and Measurement  Technology Conference Ottawa, Ontario, Canada, May 17 –19,. 2005, vol. I, ISBN-0-7803-8880-1, pp. 644 – 647.

22. Ł. Makowski, A. Michalski, Z. Staroszczyk, Problemy wykorzystania komputera przemysłowego do obsługi procesów współbieżnych w przepływomierzu elektromagnetycznym, MWK Waplewo 2005, materiały konferencyjne, tom II str 233 – 240

23. J. Sienkiewicz, A. Michalski, Z. Watral, Laboratoryjny przepływomierz elektromagnetyczny dla kanałów otwartych, MWK Waplewo 2005, materiały konferencyjne, tom III str 103 – 110

24. J. Jakubowski, A. Michalski, M. Suproniuk, Wybrane zagadnienia cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych z przepływomierza elektromagnetycznego,  MWK Waplewo 2005, materiały konferencyjne, tom III str 111 – 116.

25. W. Michalski, M. Kuchta, K. Fokow. „Tensometryczne pomiary doświadczalne zachowań     mechanicznych dla symulacji numerycznej skrzydłowej protezy zębowej. VII Sympozjum - Modelowanie i Pomiary w MedycynieKrynica 2005r., str. od 197 do 203.

26.  K. Kwiatos, M. Kuchta, K. Fokow, W. Michalski. „Stanowisko do pomiaru naprężeń płyty podniebnej przy przemieszczeniach skrzydła protezy szkieletowej”. VII Szkoła – Konferencja MWK’05 Waplewo, str. od 211 do 217.

27. W. Michalski, Z. Michniowski, M. Kuchta, A. Chwaleba, Z. Komorek. „Model numeryczny i pomiary tensometryczne skrzydłowej protezy szkieletowej o rozdzielonej kinematyce siodła”. II Sympozjum nt.: Eksperyment Naukowy i Metody Poznawcze w Stomatologii, Ustroń 2005r.,str. od 40 do 44.

28. W. Michalski, M. Kuchta, A. Chwalebna, K. Kwiatos, Z. Michniowski. „ Tensometryczny pomiar naprężeń dużego łącznika przy przemieszczeniach skrzydła protezy szkieletowej górnej w warunkach doświadczalnych. Cz. 1 Ocena właściwości układu pomiarowego”.Protetyka Stomatologiczna, 2005, LV, 2, str. od 87 do 94.

29.  W. Michalski, M. Kuchta, K. Fokow, A. Chwaleba. ”Tensometryczny pomiar naprężeń dużego łącznika przy przemieszczeniach skrzydła protezy szkieletowej górnej w warunkach doświadczalnych. Cz. 2 Ocena rozkładu odkształceń oraz przesunięć liniowych dla symulacji numerycznej”.  Protetyka Stomatologiczna, 2005, LV, 5, str. od 325 do 335.

30.  W. Michalski, Z. Michniowski, M. Kuchta, A. Chwaleba. „Symulacja numeryczna zachowań mechanicznych reakcji podłoża skrzydłowej protezy szkieletowej górnej – model płaski. Protetyka Stomatologiczna, 2005, LV, 3, str. od 197 do 206.

31. W. Przyborowski: Analiza oddziaływania strumieni wzbudzających w prądnicy hybrydowej z kolektorowa strukturą magnesów, XLI Międzynarodowe sympozjum Maszyn Elektrycznych Opole Vol. 1, 2005. ss. 163÷167.

32.  P. Hańczewski, W. Przyborowski: Pędnik maszyny kroczącej o toczących się wirnikach,  XLI Międzynarodowe sympozjum Maszyn Elektrycznych Opole Vol. 1, 2005. ss. 303÷307.

33.  G. Kamiński, W. Przyborowski: Uzwojenia i parametry maszyn elektrycznych, wyd. 2. Ofic. Wyd. Polit. Warsz. 2005 , 280 s.

34.  Z. Sokołowski, L. Iwanejko, „Systemy diagnostyczno-rehabilitacyjne do identyfikacji parametrów i funkcji biomechanicznych głównych stawów człowieka”  VII Szkoła-Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK’2005, 17-20.05. 2005, Waplewo, tom II, str. 195-200.

35.  A. Michalski, W. Piotrowski, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Wpływ przebiegów czasowych pola magnetycznego na algorytm pomiarowy  przepływomierzy  elektromagnetycznych dla kanałów otwartych, Materiały VI Szkoła- Konferencja, Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo 26-29.05.2003, t. III s.91-98

36.  A. Michalski, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Laboratoryjny przepływomierz elektromagnetyuczny dla kanałów otwartych, Materiały VII Szkoły- Konferencji, Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo 17-20.05.2005, t. III s.103-110

37.  Z. Watral, J. Płomiński, B. Michałowski, J. Sienkiewicz: Pomiar siły ubijania przeszczepów kostnych wykorzystywanych w protezoplastyce stawu biodrowego,  Materiały VII Szkoły- Konferencji, Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo 17-20.05.2005, t. III s.103-110 .

38.  Z. Watral, J. Płomiński, Z. Komorek, J. Sienkiewicz: Badanie właściwości mechanicznych podłoża z przeszczepów kostnych, Materiały VII Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM’2005, Krynica 08-12.05.2005,  s. 83-88.