2001 | 2002 | 2003 | 2004| 2005| 2007| 2008| 2009

    Publikacje - 2006 r.

 Publikacje w czasopismach, referaty, skrypty, podręczniki książki i monografie:

      Lista filadelfijska  

 1. A. Michalski, J. Jakubowski: A New approach to the estimation of basic flow parameters within the electromagnetic measuring method for open channels.IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, NY USA 2006, vol. 9 no 3 ,s.60-75,  ISSN:1094-6969               
 2. P. Kamiński, R. Kozłowski, S. Strzelecka, M. Pawłowski, E. Wegner, M.Piersa: High-resolution photoinduced transient spectroscopy of defect centres in semi-insulating InP obtained by iron diffusion.            MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING (ELSEVIER),  2006, vol. 9 no.1-3, s.384-389, ISSN:1369-8001               

 Publikacje recenzowane zagraniczne

 1. Kuchta M., Michalski W., Chwaleba A.: Электронно- механический комплекс для виртуального и экспериментального анализа механических свойств зубного протеза. ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ mа МЕДИЦИНИ, Odessa Ukraina, 2006,  no. 2, s.21-26.                                                                                                                                                                              

Publikacje recenzowane krajowe

 1. J. Płomiński, Z. Watral, A. Michalski, J. Sienkiewicz: Ocena stabilności zamocowania sztucznej panewki stawu biodrowego, Diagnostyka - Wyd. PTDTUWM Olsztyn, Polska 2006, Vol. 3(39), s. 245-252, ISSN:641-6414.
 2. A.Michalski, J.Sienkiewicz, Z.Watral: Metody pomiaru przepływu na małych otwartych kanałach przepływowych. Diagnostyka- Wyd. PTDT UWM-Olsztyn, Polska 2006, Vol. 3(39), s.269-278,             ISSN:641-6414.
 3. A. Michalski, A. KalickiAutonomiczne stanowisko pomiarowe do monitorowania skażeń wód powierzchniowych produktami ropopochodnymi. Diagnostyka-Wyd. PTDT UWM-Olsztyn, Polska 2006, Vol. 3(39), s.193-198 ISSN:641-6414.
 4. A. Michalski, B. Dziadak: Stanowisko kontrolno-pomiarowe systemu monitorującego zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami ropopochodnymi. Pomiary Automatyka Kontrola, Warszawa            Polska 2006,  vol. 9bis/2009, s.176-178, ISSN:0032-4110.
 5. W. Krasoń, J. Płomiński, Z. Watral: Analiza rozkładu naprężeń w modelu panewki stawu biodrowego. Mechanik,  Warszawa Polska2006, Vol 12 s.1003-1006, ISSN:0025-6552.
 6. M. Wojciech, Komorek Z., Michniowski Z., Kuchta M.: Badania wytrzymałościowe materiału łączników do doświadczalnych pomiarów naprężeń i obliczeń na modelu numerycznym skrzydłowej protezy szkieletowej górnej. Protetyka Stomatologiczna PTS, Polska 2006, vol. 3, s.204-213, ISSN: 0033-1783.
 7. Kuchta Marek, Kwiatos Krzysztof, Fokow Krzysztof: Zestaw pomiarowy do badań diagnostycznych protez zębowych. Diagnostyka UWM-Olsztyn, Polska 2006, Vol. 2(38), s.187-193, ISSN: 641-6414.
 8. Michalski W., Michniowski Z., Gryszkiewicz M., Kuchta M.: Modelowanie i analiza statyczna skrzydłowej protezy zębowej o rozdzielonej kinematyce z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Pomiary Automatyka Kontrola, Warszawa, Polska 2006, vol. 5, s.161-169, ISBN: 0032-4110.
 9. Pawłowski M., Kamiński P., Kozłowski R., Kozubal M., Żelazko J.:Obrazowanie właściwości centrów defektowych w kryształach półizolującego GaAs z zastosowaniem odwrotnego przekształcenia Laplace’a do analizy relaksacyjnych przebiegów fotoprądu. Materiały Elektroniczne, (ITME), Warszawa Polska 2006, vol. 34, no.1-2, s.48-77, ISSN: 0209-0058.  

  Konferencje międzynarodowe

 1. A. Michalski, J. Jakubowski : Signal model based estimation of flow parameters for the need of the electromagnetic flow measurement in open channels.Proceedings of the 23rd IEEE Instrumentation and Measurement  Technology Conference Sorrento, Italy 2006, 23.04-27.04. s.2024-2027.  
 2. A. Michalski, A. Kalicki, Z. Staroszczyk, B. Dziadak L. Makowski: WWW system solution for hydrocarbon pollution monitoring and environment protection. XVIII IMEKO WORLD CONGRESS Metrology for a Sustainable,  Development Book of Summaries, Rio de Janeiro Brazil 2006, 17.09-22.09, s. 171.
 3. J. Płomiński, Z. Watral, K. Kwiatkowski, J.Sienkiewicz: Computer tomography in assessment of compacting quality of bone grafts in hip acetabulum model. 10th Conference of  the International Society for Fracture Repair (ISFR) i  5th Hip Section Meeting of the Asia Pacific Orthopaedic Association (APOA).  Adelaide Australia 2006, 22.05 -25.05. 
 4. J. Płomiński, Z. Watral, K. Kwiatkowski, J. Sienkiewicz: Acetabulum stability tests in artificial model of hip joint.  10th Conference of the International Society for Fracture Repair (ISFR) i  5th Hip Section Meeting of the Asia Pacific Orthopaedic Association (APOA), Adelaide Australia 2006, 22.05-25.05. 
 5. J. Płomiński, K. Kwiatkowski, Żabicka, Z.Watral: Incorporation of Frozen, Radiation-Sterilised Bone Allografts After Cement Acetabular Revision. 10th Conference of  the International Society for Fracture Repair (ISFR) i  5th Hip Section Meeting of the Asia Pacific Orthopaedic Association (APOA). Adelaide Australia 2006, 22.05-25.05. 
 6. Kuchta MarekIwanejko Leszek, Szulim Marek, Sokołowski Zbigniew: Modelling and Dynamics of a knnee-joint . XII Międzynarodowa Konferencja TCSET'06, Lwów Ukraina 2006,  28.02-4.03,  s. 665-667, ISBN: 966-553-507-2
 7. Kuchta Marek, Łapiński Kazimierz, Fokow Krzysztof: Измерительный прибор для диагностических исследований зубных протезов, VII Międzynarodowa Konferencja НПК «Современные информационные и электронные технологии. Odessa Ukraina 2006, 22.05-26.05, vol. 2, s.198-198.
 8. Kuchta Marek, Michalski Wojciech, Chwaleba Augustyn: Aнализ сгибов зубного протеза.  VII Międzynarodowa Konferencja НПК «Современные нформационные и электронные технологии. Odessa Ukraina 2006, 22.05-26.05, vol. 2, s.199-199.
 9. Michalski W., Kuchta M.,  Fokow K.: Dental prosthesis’ experimental measurements of the mechanical response for a numerical simulation. XII Międzynarodowa Konferencja TCSET'06, Lwów Ukraina 2006, 28.02-4.03,  s.620-622,  ISBN:966-553-507-2
 10. Preibisch P., Kuchta M.,  Fokow K., Łapiński K.: New hydraulic head with load moment adaptation. XII Międzynarodowa Konferencja TCSET'06, Lwów Ukraina 2006, 28.02-4.03,  s.114-11, ISBN:966-553-507-2.
 11. Michalski W., Michniowski Z., Kuchta M.: Computational model of a Skeletal Dental Prosthesis's mechanic workXII Międzynarodowa Konferencja TCSET'06, Lwów Ukraina 2006, 28.02-4.03, s.653-655, ISBN: 966-553-507-2.

            Konferencje krajowe 

 1. J. Płomiński, Z. Watral, A. Michalski, J. Sienkiewicz: Ocena stabilności zamocowania sztucznej panewki stawu biodrowego. VI Krajowa Konferencja „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów – DIAG’2006”. Ustroń            Polska            2006, 17.10-20.10, 83-89399-28-8; 978-83-89399-28-1 pełny tekst na CD
 2. A. Michalski, B. Dziadak: Stanowisko kontrolno-pomiarowe systemu monitorującego zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami ropopochodnymi. Międzyuczelniaina Konferencja Metrologów, Warszawa Polska 2006, 04.09-06.09, ISBN: 83-91644-7-2 materaiły na CD
 3. A. Michalski, A. Kalicki: Autonomiczne stanowisko pomiarowe do monitorowania skażeń wód powierzchniowych produktami ropopochodnymi. VI Krajowa Konferencja „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów – DIAG’2006”. Ustroń  Polska 2006, 17.10-20.10, s.123-124, ISBN: 8389399-28-8;978-83-89399-28-1, pełny tekst na CD.
 4. A. Michalski, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Ocena możliwości monitorowania przepływu na małych otwartych kanałach. VI Krajowa Konferencja „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów – DIAG’2006”. Ustroń  Polska  2006, 17.10-20.10,  ISBN: 83-89399-28-8;978-83-89399-28-1,  pełny tekst na CD.
 5. W. Krasoń, J. Płomiński, Z. Watral  : Analiza rozkładu naprężeń w modelu panewki stawu biodrowego. V Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx”, Kazimierz Dolny Polska 2006, 14.09-17.09.
 6. J. Płomiński, Z. Watral, K.Kwiatkowski: Badania doświadczalne stabilności panewki cementowanej na ubitych przeszczepach kostnych. XXXVI zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Traumatologicznego i Ortopedycznego, Katowice Polska 2006, 28.09-30.09.
 7. W. Przyborowski: Model oddziaływań momentowych w silnikach histerezowych.  XLII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Kraków Polska 2006, 03.07-06.07, s.315-318. ISBN: 83 88309-36-6.
 8. Kuchta M., Kwiatos K., Fokow K.: Zestaw pomiarowy do badań diagnostycznych protez zębowych. VI Krajowa Konferencja „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów – DIAG’2006”. Ustroń Polska 2006, 17.10-20.10, s.187-193, ISBN:83-89399-28-8; 978-83-89399-28-1.
 9. Michalski W., Michniowski Z., Gryszkiewicz M., Kuchta M.: Modelowanie i analiza statyczna skrzydłowej protezy zębowej o rozdzielonej kinematyce z wykorzystaniem metody elementów skończonych. VIII Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, Krynica  Polska 2006, 14.05-18.05, s.161-169, ISBN:0032-4110
 10. Kuchta M.,  Chwaleba A., Gryszkiewicz M.: Eksperymentalna weryfikacja modelowania ugięć szkieletowej protezy zębowej o rozdzielonej kinematyce. X Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata Polska 2006,  8.05-12.05, s.91-97, ISBN: 83-89399-13-X; 978-83-893991-3-7.