2001 | 2002 | 2003 | 2004| 2005| 2006| 2008| 2009

    Publikacje - 2007 r.

 Publikacje w czasopismach, referaty, skrypty, podręczniki książki i monografie:

                                                                                                  Lista filadelfijska                                                                                                                                                                              

 1. A. Michalski: A Wireless Hydrocarbon Pollution Measuring and Monitoring System. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, NY USA 2007, vol. 10 no 1 ,s.44-51,  ISSN:1094-6969               
 2. Michalski A., Sienkiewicz J., Watral Z., : Universal Magnetic Circuit for Resolvers with Different Speed Ratios. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, NY USA 2007, vol. 10 no 5 ,s.58-68,  ISSN:1094-6969 
 3. Kamiński P.,Kozłowski R., Kozubal M., Żelazko J., Miczuga M., Pawłowski M.  : Photoinduced transient spectroscopy of defect centers in GaN and SiC. Semiconductors (Springer Science+Business Media), Berlin  2007,  vol. 41 no 4 ,s.414-420,  ISSN:1063-7826    

 Publikacje recenzowane zagraniczne

 1. Kwiatos K., Jakubowski J., Kuchta M.: Measurement and signal processing of hand tremor. ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ mа МЕДИЦИНИ, Odessa Ukraina, 2007,  no. 1, s.87 -91  
 2. Kamiński P., Kozłowski R., Kozubal M., Miczuga M., Palczewska M., Pawłowski M.G., Pawłowski M. : Investigation of defect levels in 6H-SiC single crystals. Semiconductors (Springer Science+Business Media), Weinheim  2007, vol. 4 no 8 ,s.2967-2971,  ISSN:1610-1634  

Publikacje recenzowane krajowe

 1. Michalski A. Suproniuk M.: Szacowanie składowych sygnału z przepływomierza elektromagnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny, SEP Polska 2007, no. 12, s.89 -92.
 2. Pawłowski M.: Zastosowanie transformacji Hough’a do analizy dwuwymiarowych widm PITS. Materiały Elektroniczne ITME Warszawa Polska 2006, Vol. 34, no. 3/4, s.19-39, ISSN:0209-0058.

  Konferencje międzynarodowe

 1. A. Michalski, J. Jakubowski : Estimation of Flow Parameters for the Needs of the Electromagnetic Measurement in Open Channels Based on a Concept of Inner Product Spaces. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Warszawa, Polska 2007, 01.05.-03.05.2007 ISSN:1091-5281
 2. Michalski A. Makowski Ł.  Communication with nodes of distributed measurement system for hydrocarbon pollution monitoring using Jabber protocol. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Warszawa, Polska 2007, 01.05.-03.05.2007 ISSN:1091-5281
 3. Michalski A., Staroszczyk Z., Kalicki A., Pietruszka P.: Development problems of large area, web accessible, environmental pollution monitoring system. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Warszawa, Polska 2007, 01.05.-03.05.2007 ISSN:1091-5281
 4. Michalski A., Dziadak B.:  Some aspects of design and measurements results prediction for a Mobile Observation Point for a hydrocarbon pollution monitoring systemIEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Warszawa, Polska 2007, 01.05.-03.05.2007 ISSN:1091-5281
 5. Kuchta M.,Kwiatos K.,Chwaleba A.: Apparisial of the work of knee joint’s muscules dunder different external strain.     БІОФІЗИЧНІ СТАНДАРТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХ­НОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ. Odessa,Ukraina 2006, 12.2006, s.87-91
 6. Balykow W.,Chersonskaja T. B.,Kuchta M., Chwaleba A.: Электронно- механический комплекс для виртуального и экспериментального анализа механических свойств зубного протеза. БІОФІЗИЧНІ СТАНДАРТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХ­НОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ. Odessa,Ukraina 2006, 12.2006, s.115-121
 7. Kuchta M.,Chwaleba A.: Cравнительная характеристика съемных протезов с металлическим и пластмассовым базисом. Materiały Konferencji , БІОФІЗИЧНІ СТАНДАРТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХ­НОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ. Odessa,Ukraina 2006, 12.2006, s.91-96
 8. Kuchta M.,Chwaleba A.: Work of muscles of knee joint during different types of external loads.  СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - "СИЭТ-2007. Odessa Ukraina 2007, 21.05-25.05,  s.399-399.

            Konferencje krajowe