2001 | 2002 | 2003 | 2004| 2005| 2006| 2007| 2009

    Publikacje - 2008 r.

 Publikacje w czasopismach, referaty, skrypty, podręczniki książki i monografie:

              Czasopisma wyróżnione w wykazie A Listy MNiSW (tj. czasopisma wyróżnione w Journal Citation Reports)           

 1.  A.Kalicki, Ł.Makowski, A.Michalski, Z.Staroszczyk: Distributed Measurement Systems –A Web System Approach, Part 1. IEEE - Instrumentation & measurement Magazine, New York, USA  2008, vol. 12  no 2, s. 50- 56, ISSN: 1094-6969   

 2. Andrzej MICHALSKI, Bogdan DZIADAK, Lukasz MAKOWSKI: Mobile Observation Point – selected  aspects in design and signal transmission. IEEE Transactions on Instrumentation  and Measurement, New York, USA 2008, vol 57 no 8, s.1695-1702, ISSN: 0018-9456

 3. Jacek JAKUBOWSKI, Andrzej MICHALSKI: Application of Selected Linear Algebra Processing Methods in the Electromagnetic Flow Measurement for Open Channels. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. New York, USA 2008, vol. 57 no 8,
   s.1678-1684, 
  ISSN: 0018-9456               

 4. A.Kalicki, Ł.Makowski, A.Michalski, Z.Staroszczyk: Distributed Measurement Systems – A Web System Approach, Part 2. IEEE - Instrumentation & Measurement Magazine.New York, USA 2008, vol.12  no 6, s.48 -54, ISSN: 1094-6969

 5. Marek Kuchta, Marek Szulim, Krzysztof Fokow, Zbigniew Sokołowski: The method of assinging stability of the wing dental prosthesis.            Przegląd Elektrotechniczny. Warszawa, Polska 2008, no.5 , s.335 -338, ISSN: 0033-2097   

 6. Kwiatos K.: Badanie wartości diagnostycznej parametrów drżeń kończyn górnych człowieka.  Przegląd Elektrotechniczny. Warszawa, Polska  2008, no 5, s. 312-319, ISSN: 3190033-2097     

 7. Kwiatos K.: VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008. Przegląd Elektrotechniczny.  Warszawa, Polska  2008,   no7,  s. 190 -191, ISSN:  0033-2097  

 8. Jacek JAKUBOWSKI, Andrzej MICHALSKI: Analiza możliwości zastosowania metody najmniejszych kwadratów w algorytmie pomiarowym przepływomierza elektromagnetycznego dla kanału otwartego. Przegląd Elektrotechniczny. Warszawa, Polska  2008, no 5, s. 126-131, ISSN: 0033-2097  

 9. Bogdan Dziadak, Andrzej Michalski :  Stanowisko laboratoryjne do pomiaru stężenia zanieczyszczeń ropopochodnych w wodzie. Przegląd Elektrotechniczny. Warszawa, Polska  2008, no 5, s. 240- 243, ISSN:  0033-2097              

 10. Andrzej MICHALSKI, Jan SIENKIEWICZ, Zbigniew WATRAL: Elementy analizy pola magnetycznego w szczelinie na przykładzie wybranego przetwornika indukcyjnego. Przegląd Elektrotechniczny. Warszawa, Polska  2008, no 5, s. 168-172, ISSN: 0033-2097               

 11. Andrzej KALICKI, Andrzej MICHALSKI, Zbigniew STAROSZCZYK: Struktura informatyczna rozproszonego systemu kontrolno pomiarowego do monitorowania skażeń środowiska wodnego.  Przegląd Elektrotechniczny. Warszawa, Polska  2008, no 5, s. 244 - 248, ISSN: 0033-2097

 12. Łukasz MAKOWSKI, Andrzej MICHALSKI: Praktyczne użycie XML w rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących". Przegląd Elektrotechniczny. Warszawa, Polska  2008, no 5, s.255 -258, ISSN:   0033-2097 

 13. J. Płomiński,  Z.Watral,  K.Kwiatkowski.       Testing the stability of polyethylene acetabulum cemented on a frozen bone grafts substrate in a model of artificial hip joint. Acta Bioengineering and Biomechanics. Wrocław, Polska  2008, vol. 10, no 3/2008, s. 3 -6, ISSN:  1509-409X 

 Publikacje recenzowane zagraniczne

 1. Kwiatos K., Jakubowski J., Kuchta M.: Measurement and signal processing of hand tremor. ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ mа МЕДИЦИНИ, Odessa Ukraina, 2007,  no. 1, s.87 -91  
 2. Kamiński P., Kozłowski R., Kozubal M., Miczuga M., Palczewska M., Pawłowski M.G., Pawłowski M. : Investigation of defect levels in 6H-SiC single crystals. Semiconductors (Springer Science+Business Media), Weinheim  2007, vol. 4 no 8 ,s.2967-2971,  ISSN:1610-1634  

Publikacje recenzowane krajowe

 1. Michalski A. Suproniuk M.: Szacowanie składowych sygnału z przepływomierza elektromagnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny, SEP Polska 2007, no. 12, s.89 -92.
 2. Pawłowski M.: Zastosowanie transformacji Hough’a do analizy dwuwymiarowych widm PITS. Materiały Elektroniczne ITME Warszawa Polska 2006, Vol. 34, no. 3/4, s.19-39, ISSN:0209-0058.

  Konferencje międzynarodowe

 1. Kwiatos K. Kuchta M. : Strength examinations of the connecting materiale of the wing skeletal prosthesis. Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. TCSET 2008  Lviv-Slavske, Ukraina 2008, 19.02 - 23.02.2008 ISBN: 978-966-553-678-9
 2. Michalski A.  Selected aspects of wireless sensor networks for petroleum derivative pollution monitoring system. ІХ International Workshop Computational Problems of Electrical Engineering” СРЕЕ’08 Auszta, Ukraina 2008, 16.09.-20.09.2008
 3. Kwiatos K.,Dąbrowski T..: Kształcenie studentów w zakresie inżynierii systemów bezpieczeństwa realizowane na Wydziale Elektroniki WAT. VI Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Kryzysowe – Problemy zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego”,Olsztyn, Polska 2008, 19.06.-21.06.200

Konferencje krajowe 

 1.  Kwiatos K.: Badanie wartości diagnostycznej parametrów drżeń kończyn górnych człowieka. VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008, Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s.130 - 130, 978-83-89399-88-5, Materiały +płyta CD

 2. Kuchta M., Szulim M., Fokow K, Sokołowski Z.: Metoda wyznaczania stabilności protezy skrzydłowej . VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008    Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s.129,   129 978-83-89399-88-5, Materiały +płyta CD

 3. Kuchta M., Szulim M., Iwanejko L., Sokołowski Z.: Zastosowanie teorii niepewności do oceny skuteczności systemu bezpieczeństwa obiektu. VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008 Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s. 122-122, 978-83-89399-88-5,  Materiały +płyta CD

 4. Jarosław Żelazko, Michał Pawłowski, Paweł Kamiński, Roman Kozłowski, Marcin Miczuga: Zastosowanie graficznego środowiska programistycznego w niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej o dużej rozdzielczości .  VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008    Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s.124 -124, 978-83-89399-88-5, Materiały +płyta CD

 5. Marcin Maczuga, Paweł Kamiński, Roman Kozłowski , Michał Pawłowski: Wpływ energii fotonów na obraz prążków widmowych otrzymywanych metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej dla centrów defektowych w półizolujących monokryształach 4H-SiC:V . VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008 Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s. 58- 58,   978-83-89399-88-5, Materiały +płyta CD

 6. Marek Suproniuk,  Krzysztof Kiczyński: Pomiar prędkości pocisków małokalibrowych w laboratoryjnych badaniach osłon szklanych. VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008    Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s.  72 - 72, 978-83-89399-88-5, Materiały +płyta CD

 7.  Andrzej KALICKI, Andrzej MICHALSKI, Zbigniew STAROSZCZYK: Struktura informatyczna rozproszonego systemu kontrolno pomiarowego do monitorowania skażeń środowiska wodnego. VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008    Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s.100-100, 978-83-89399-88-5, Materiały +płyta Cd

 8. Łukasz MAKOWSKI,  Andrzej MICHALSKI: Praktyczne użycie XML w rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących. VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo"                   MWK-2008 Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s. 104-104, 978-83-89399-88-5, Materiały +płyta CD

 9.  Bogdan Dziadak, Andrzej Michalski: Stanowisko laboratoryjne do pomiaru stężenia zanieczyszczeń ropopochodnych w wodzie,  VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008 Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s. 99- 99, 978-83-89399-88-5, Materiały +płyta CD

 10.  Andrzej MICHALSKI, Jan SIENKIEWICZ, Zbigniew WATRAL: Problemy syntezy pól elektromagnetycznych na potrzeby budowy przetwornika pierwotnego przepływomierza elektromagnetycznego do kanału otwartego, VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008 Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s.77-77, 978-83-89399-88-5, Materiały +płyta CD

 11. Andrzej MICHALSKI, Jan SIENKIEWICZ, Zbigniew WATRAL: Elementy analizy pola magnetycznego w szczelinie na przykładzie wybranego przetwornika indukcyjnego,  VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008 Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s. 57- 57, 978-83-89399-88-5, Materiały +płyta CD

 12. Jakubowski J., Michalski A.: Analiza możliwości zastosowania metody najmniejszych kwadratów w algorytmie pomiarowym przepływomierza elektromagnetycznego dla kanału otwartego, VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008 Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s.41-41, 978-83-89399-88-5, Materiały +płyta CD

 13. Marek Suproniuk: Symulator przepływomierza elektromagnetycznego do kanałów otwartych, VIII Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" MWK-2008 Waplewo, Polska  2008,  27.05 - 30.05.2008, s.  978-83-89399-88-5, Materiały +płyta CD

 

Monografie, rozdziały w monografii

 1. Michał Pawłowski: Obrazowanie struktury defektowej materiałów półizolujących z wykorzystaniem niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej.    Wyd. WAT, Warszawa, Polska 2008, ilość stron 167, ISBN: 978-83-89399-66-3    

 2. Red. nauk.Michalski A., autorzy rozdz. 2:Będkowski L., Dabrowski T.: Wybrane zagadnienia współczesnej metrologii. Rozdz. 2. Miejsce i znaczenie pomiarów w procesie diagnozowania. Wyd. WAT, Warszawa, Polska 2008, s. 7-30, ISBN: 978-83-89399-87-8