2001 | 2002 | 2003 | 2004| 2005| 2006| 2007| 2008

    Publikacje - 2009 r.

     Publikacje w czasopismach, referaty, skrypty, podręczniki książki i monografie:

        Czasopisma wyróżnione w wykazie A Listy MNiSW (tj. czasopisma wyróżnione w Journal Citation Reports)           

 1. J.Płomiński,  Z.Watral,  K.Kwiatkowski:  Dynamic testing of bone grafts. Acta Bioengineering and Biomechanics. Wrocław, Polska  2008,
   vol. 10, no 4/2008, s. 27 -31, ISSN:  1509-409X 

 2. A.Michalski, J.Starzyński, R Szmurło: Computer-Aided Design Tool for Electromagnetic Sensors, Part 1. IEEE - Instrumentation & measurement Magazine,
   New York, USA  2009, vol. 12  no 3 07/2009, s. 28- 33,
  ISSN:
  1094-6969   

 3. M. Pawłowski, P. Kamiński, M. Miczuga, M. Kozubal,  R. Kozłowski, J. Żelazko: Compensating defect centers in semi-insulating 6H-SiC. Opto-Electronics Review.
  Warszawa, Polska 2009, vol.17  no 1/2009, s.1 -7, ISSN: 1230-3402

 4. P. Kamiński, R. Kozłowski, M. Miczuga, Michał Pawłowski, M. Kozubal, Mariusz Pawłowski: High-resolution photoinduced transient spectroscopy of defect centers
  in vanadium-doped semi-insulating SiC
  . Journal of Materials Science: Materials in Electronics. New York, USA 2008, vol. 19 suplement no 1/Dec 2008, s.224-228,
  ISSN: 0957-4522   

     Czasopisma wyróżnione w wykazie B Listy MNiSW (tj. pozostałe czasopisma zagraniczne i czasopisma polskie)

 1. A. Michalski, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Problemy syntezy pól elektromagnetycznych na potrzeby budowy przetwornika pierwotnego przepływomierza
  elektromagnetycznego do kanału otwartego.
   Biuletyn WAT, Warszawa, Polska 2009,  vol. 58 1/2009, s.383 -393, ISSN:0366-4988 

 2. A. Michalski, K. Kwiatos, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Problematyka pomiaru prędkości przepływu cieczymetodą ultradźwiękową w naturalnych
  małych kanałach otwartych.
  Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Warszawa, Polska 2009, R 85 no 11/2009, s.73-78,  ISSN: 0033-2097 

 3. A. Michalski, K. Kwiatos, J. Sienkiewicz, Z. Watral: Analiza wpływu cewki wzbudzającej na rozkład pola magnetycznego w przepływomierzu elektromagnetycznym.
  Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review)
  , Warszawa, Polska 2009, R 85 no 11/2009, s.67-72,  ISSN: 0033-2097

 4. A.Michalski, B. Dziadak, Z. Staroszczyk: Selected aspects of wireless sensor networks for petroleum derivative pollution monitoring system.
  Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review)
  , Warszawa, Polska 2009,  no 4/2009, s.1-3,  ISSN: 0033-2097 

 5. J. Jakubowski, A.Michalski: Metoda dekompozycji na mody empiryczne w eliminacji szumów prądu cewki przepływomierza elektromagnetycznego
  dla kanału otwartego.
  Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Warszawa, Polska 2009, no 11/2009, s.111-1148,  ISSN: 0033-2097 

 6. M. Suproniuk, P. Kamiński, M. Miczuga, M. Pawłowski, R. Kozłowski,C. Longeaud, J. Kleider: Inteligentny system diagnostyczny do badania półprzewodników wysokorezystywnych metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej PITS. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Warszawa, Polska 2009,
  no 11/2009, s.93-98,  ISSN: 0033-2097

 7. M. Miczuga, P. Kamiński, R. Kozłowski, M. Pawłowski: Wpływ energii fotonów na obraz prążków widmowych otrzymywanych metodą niestacjonarnej
  spektroskopii fotoprądowej dla centrów defektowych w półizolujących monokryształach 4H-SiC:V.
    Biuletyn WAT, Warszawa, Polska 2009,
  vol. 58 1/2009, s.351 -360, ISSN:0366-4988

 8. J. Żelazko, M. Pawłowski, P. Kamiński, R. Kozłowski, M. Miczuga: Zastosowanie graficznego środowiska programistycznego w niestacjonarnej
  spektroskopii fotoprądowej o dużej rozdzielczości.
  Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Warszawa, Polska 2009, R 84 no 5/2008, s.305-308,
  ISSN: 0033-2097

Konferencje międzynarodowe

 1. Michalski, J. Sienkiewicz, Z. Watral: :  Some practical aspects of excitation coil design for electromagnetic flow meter. XIX IMEKO World Congress
  Fundamental and Applied Metrology
  . Lisbon Portugal 2009, 06.09 - 11.09.2009, s.1254-1259, ISBN: 978-963-88410-0-1

 2. J. Jakubowski, A.Michalski:  Combined Measurement of Flow Velocity and Filling Within Fully Electromagnetic Flowmeter for Open Channels.
  XIX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology. Lisbon Portugal 2009, 06.09 - 11.09.2009, s.1260-1264, ISBN: 978-963-88410-0-1

 3. A. Michalski, Ł. Makowski: A routing protocol with distributed topology maintenance in wireless sensor networks. XIX IMEKO World Congress
  Fundamental and Applied Metrology
  . Lisbon Portugal 2009, 06.09 - 11.09.2009, s.-----, ISBN: 978-963-88410-0-1

 4. A. Michalski, J. Starzyński, R. Szmurło, P. Rowiński, Z. Watral, S.Wincenciak.: Choosing optimization procedure for an automated CAD system.
  X – th. International Workshop: Computational Problems of Electrical Engineering,Waplewo, Polska 2009, 16.09.-19.09.2009, s.15

 5. A.Michalski, B. Dziadak: Some aspects of design and measurements results prediction for a Mobile Observation Point for a hydrocarbon pollution
  monitoring system.
  Proceedings of the 26rd IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. Singapore Singapore 2009,
  01.05-03.05.2009, s.128-133, ISBN: 978-1-4244-3353-7

 6. Kuchta M.: Stability of false teeth- methods of measurement. X Międzynarodowej Konferencji НПК «Современные информационные
  и электронные технологии». Odessa Ukraina 2009, 18.05-22.05.2009, vol.2 s. 175

Konferencje krajowe 

 1. A. Michalski, K. Kwiatos, J. Sienkiewicz, Z. Watral:  Problematyka pomiaru prędkości przepływu cieczymetodą ultradźwiękową w naturalnych
  małych kanałach otwartych.
  VII Krajowej Konferencji „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów – DIAG’2009” Ustroń Polska  2009,
  19.10 - 23.10.2009, s.163 - 168, ISBN: 83-89399-28-8

 2. A. Michalski, K. Kwiatos, J. Sienkiewicz, Z. Watral:  Analiza wpływu cewki wzbudzającej na rozkład pola magnetycznego w przepływomierzu
   elektromagnetycznym.
  VII Krajowej Konferencji „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów – DIAG’2009” Ustroń Polska  2009,
  19.10 - 23.10.2009, s.157 - 162, ISBN: 83-89399-28-8

 3. K. Kiczyński, J. Owsik, M. Suproniuk: Automatyzacja procedur diagnozowania źródeł promieniowania laserowego.  VII Krajowej Konferencji
  „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów – DIAG’2009” Ustroń Polska  2009,
   19.10 - 23.10.2009, s.110 - 115, ISBN: 83-89399-28-8

 4. M. Suproniuk, P. Kamiński, M. Miczuga, M. Pawłowski, R. Kozłowski,C. Longeaud, J. Kleider: Inteligentny system diagnostyczny do badania
   półprzewodników wysokorezystywnych metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej PITS
  VII Krajowej Konferencji „Diagnostyka Techniczna
  Urządzeń i Systemów – DIAG’2009” Ustroń Polska  2009,
   19.10 - 23.10.2009, s.207 - 212, ISBN: 83-89399-28-8

 5. M. Kuchta, V. Balikov, L. Godlevsky, M. Gryszkiewicz, M. Szulim, Z. Sokołowski: Modelowanie i analiza dynamiczna protezy szkieletowej .
   VII Krajowej Konferencji „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów – DIAG’2009” Ustroń Polska  2009,  19.10 - 23.10.2009, s.129 - 132,
  ISBN: 83-89399-28-8

 6. M. Szulim, M.Kuchta: Metoda analizy skuteczności systemu bezpieczeństwa obiektu. VII Krajowej Konferencji „Diagnostyka Techniczna
  Urządzeń i Systemów – DIAG’2009” Ustroń Polska  2009,
   19.10 - 23.10.2009, s.213 - 216, ISBN: 83-89399-28-8

 

     Monografie, rozdziały w monografii  

 1. A. Kalicki, A. Michalski, Z. Staroszczyk, Ł. Makowski, B. Dziadak: Rozdział w monografii Technological Innovations for sustainable development
  pod redakcją A. Mazurkiewicza "Wireless open monitoring system of water protection".
  ITE Radom Polska  2009, s. 175-192,  ISBN: 978-83-7204-845-5