Pracownicy ZOiSE

Imiŕ i nazwisko Numer telefonu e-mail Pomieszczenie
Kierownik zak│adu
dr in┐. Marek SUPRONIUK

261837486

marek.suproniuk@wat.edu.pl 052/100
Pracownicy naukowo-dydaktyczni
dr in┐. Leszek IWANEJKO 261837209  leszek.iwanejko@wat.edu.pl 050/100
prof. dr hab. in┐. Stanis│aw KULAS 261839625
PW - 0222345383
stanislaw.kulas@wat.edu.pl 73/100
prof. dr hab. in┐. Andrzej MICHALSKI 261837486
PW - 0222347427
andrzej.michalski@ee.pw.edu.pl 56/100
mgr in┐. Piotr PAZIEWSKI 261839222 piotr.paziewski@wat.edu.pl 054/100
mgr in┐. Bogdan PERKA 261839207 bogdan.perka@wat.edu.pl 68/100
mgr in┐. Karol PIWOWARSKI 261839207 karol.piwowarski@wat.edu.pl 68/100
mgr in┐. Piotr PREIBISCH 261837106 piotr.preibisch@wat.edu.pl 85/100
dr hab. in┐. W│odzimierz PRZYBOROWSKI 261837209 wlodzimierz.przyboroeski@wat.edu.pl 050/100
dr hab. in┐. Jacek STARZYĐSKI 261839370 jacek.starzynski@wat.edu.pl 55/100
dr hab. in┐. Zbigniew WATRAL 261839082 zbigniew.watral@wat.edu.pl 56/100
prof. dr hab. in┐. Henryk SUPRONOWICZ 261839625
PW - 0222347947
henryk.supronowicz@wat.edu.pl 73/100
dr in┐. Marek SZULIM 261837209 marek.szulim@wat.edu.pl 050/100
mgr in┐. Eugeniusz ZACHWIEJA 261837106 eugeniusz.zachwieja@wat.edu.pl 85/100
dr hab. in┐. Stanis│aw ZIEMIANEK 261837106 stanislaw.ziemianek@wat.edu.pl 85/100
Kierownik laboratorium
st. tech. Wiktor BORKOWSKI 261839176 wiktor.borkowski@wat.edu.pl 81/100, 83/100, 058/100
Technicy
st. tech. Wiktor BORKOWSKI 261839176 wiktor.borkowski@wat.edu.pl 81/100, 83/100, 058/100
in┐. Leszek PARTYKA 261839503 058/100
st. tech. Jacek MAKOWSKI 261839222 jacek.makowski@wat.edu.pl 054/100