Konsultacje | Dokumenty do pobrania
 

           Kierunek: ENERGETYKA   

           Przedmiot: Maszyny Elektryczne studia stacjonarne\niestacjonarne

               ZADANIA DO ĆWICZEŃ RACHUNKOWYCH 

                                        

   ZADANIA MASZYNY ELEKTRYCZNE.pdf

                             

           LABORATORIUM

             TEORIA

 Ćw. 1    BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

 Ćw. 2    Badanie silnika indukcyjnego pierŚcieniowego

  Ćw. 3    BADANIE PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ

  Ćw. 4    BADANIE PRĄDNICY PRĄDU STAŁEGO

  Ćw. 5    BADANIE SILNIKA PRĄDU STAŁEGO

  Ćw. 6    BADANIE PRĄDNIC TACHOMETRYCZNYCH

  REGULAMIN w pracowni maszyn elektrycznych

 

                                                                         PROSZĘ  WYDRUKOWAĆ PROTOKOŁY POMIAROWE

                                                                                                         PROTOKOŁY

                                                                                                    Ćw. 1   BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

                                                          Ćw. 2    Badanie silnika indukcyjnego pierŚcieniowego

                                                                                                    Ćw. 3    BADANIE PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ

                                                          Ćw. 4    BADANIE PRĄDNICY PRĄDU STAŁEGO

                                                                                                    Ćw. 5    BADANIE SILNIKA PRĄDU STAŁEGO

                                                                                                    Ćw. 6    BADANIE PRĄDNIC TACHOMETRYCZNYCH

                                                                                                               PODZIAŁ NA PODGRUPY

  

           Kierunek: ENERGETYKA

           Przedmiot: Energoelektronika studia stacjonarne\niestacjonarne

        LABORATORIUM

            

  ĆW. 1   PROSTOWNIKI NIESTEROWANE         - PROTOKÓŁ 

   ĆW. 2   ŁĄCZNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO        - PROTOKÓŁ

  ĆW. 3    MODELOWANIE WYBRANYCH UKŁADÓW ENERGOELEKTRONIKI         - PROTOKÓŁ

  ĆW. 4    PROSTOWNIKI STEROWANE        - PROTOKÓŁ         

  ĆW. 5    FALOWNIKI NAPIĘCIA       - PROTOKÓŁ

 

 

         Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

         Przedmiot: Zasilanie Urządzeń Elektronicznych studia stacjonarne\niestacjonarne

 

                                                                        PROSZĘ  WYDRUKOWAĆ PROTOKOŁY POMIAROWE                                  

               PROTOKOŁY

   Ćw. 1     BADANIE PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ

   Ćw. 2     BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

   Ćw. 3     BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH

   Ćw. 3,4  BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH I STABILIZATORÓW

   Ćw. 4     BADANIE STABILIZATORÓW NAPIĘCIA STAŁEGO

   Ćw. 5     BADANIE UPS

 

 

          Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

          Przedmiot: Czujniki i Przetworniki studia stacjonarne\niestacjonarne

                                                                        PROSZĘ  WYDRUKOWAĆ PROTOKOŁY POMIAROWE                                  

               TEORIA I PROTOKOŁY

   Ćw. 1     PRZETWORNIKI TENSOMETRYCZNE – PROTOKÓŁ I TEORIA

   Ćw. 2     PRZETWORNIKI INDUKCYJNOŚCIOWE – PROTOKÓŁ I TEORIA

   Ćw. 3     PRZETWORNIKI POJEMNOŚCIOWE – PROTOKÓŁ I TEORIA

   Ćw. 4     BADANIA CZUJNIKÓW TEMPERATURY – TEORIA

   Ćw. 4     BADANIA CZUJNIKÓW TEMPERATURY PROTOKÓŁ

   Ćw. 5     PRZETWORNIKI PIEZOELEKTRYCZNE – TEORIA

   Ćw. 5     PRZETWORNIKI PIEZOELEKTRYCZNE PROTOKÓŁ

   Ćw. 6     POMIARY PARAMETRÓW POLA MAGNETYCZNEGO – TEORIA

                                                                                                         Ćw. 6    POMIARY PARAMETRÓW POLA MAGNETYCZNEGO PROTOKÓŁ

 

                                                                                        ORGANIZACJA ZAJEĆ E3B1S1                                              ORGANIZACJA ZAJEĆ E3B1N1 

 

        Kierunek: ENERGETYKA

         Przedmiot: Elektrotechnika studia stacjonarne\niestacjonarne

         Kierunek: BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

        Przedmiot: Podstawy elektrotechniki studia stacjonarne\niestacjonarne                                                  

                   Ćw. 1  - badanie dwójnika żródłowego,                                   Ćw. 2  - badanie obwodów RLC prądu harmonicznego,
                     
                   Ćw. 3 - rezonans w obwodach elektrycznych,                           Ćw. 4 - Badanie indukcyjności własnej i wzajemnej,
                                                           
                  Ćw. 5 -  Badanie obwodów trójfazowych,          
                     Ćw. 6 -  Badanie obwodów nieliniowych, 

                                                                           Zasady zaliczenia laboratorium,
                         

                         Instrukcja BHP dla wykonujących ćwiczenia.                      Tematy ćwiczeń i podział na podgrupy stacjonarne i niestacjonarne,

                                PROSZĘ  WYDRUKOWAĆ PROTOKOŁY POMIAROWE

             PROTOKOŁY

          Ćw. 1  - Badanie dwójnika żródłowego, 

          Ćw. 2  - Badanie obwodów RLC prądu harmonicznego,

          Ćw. 3 - Rezonans w obwodach elektrycznych,

          Ćw. 4 - Badanie indukcyjności własnej i wzajemnej,

          Ćw. 5 -  Badanie obwodów trójfazowych, 

          Ćw. 6 -  Badanie obwodów nieliniowych.

 

       Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

       Przedmiot: Obwody i Sygnały studia stacjonarne\niestacjonarne

                                                                WYKŁADY

                                                                                                                 01_Pojęcia podstawowe elektrotechniki Sygnały elektryczne i ich klasyfikacja.pdf

                                                                                                                 02_Układy elektryczne oraz zasady ich modelowania.pdf

                                                                                                                 03_Podstawowe prawa i twierdzenia Teorii Obwodów.pdf

04_Obwody liniowe prądu stałego.pdf

05_Obwody nieliniowe prądu stałego.pdf

06_Obwody liniowe prądu sinusoidalnego.pdf

07_Rezonans w obwodach elektrycznych.pdf

08_Moc w obwodzie prądu sinusoidalnego.pdf

09_Metody sieciowe _algorytmiczne_ analizy obwodów liniowych prądu sinusoidalnego.pdf

10_Metody niealgorytmiczne analizy obwodów liniowych.pdf

11_Czwórnik - klasyfikacja równania.pdf

12_Czwórnik - parametry robocze i falowe.pdf

13_Analiza częstotliwościowa układów SLS.pdf

14_Obwody liniowe pobudzone sygnałem odkształconym.pdf

15_Stany nieustalone w obwodach SLS.pdf

16_Charakterystyki czasowe układów SLS.pdf

17_Schematy blokowe.pdf

 

                                                            LABORATORIUM

                                                                                      PROTOKOŁY

                         Ćw. 1 protokół - badanie dwójnika żródłowego,                            Ćw. 3/6  protokół - badanie obwodów
                                                                                                                                          RLC prądu harmonicznego oraz rezonans
                                                                                                                                          w obodach elektrycznych
                                    
                                  
                          Ćw. 5/7  protokół - badanie charakterystyk                                 Ćw. 9/10  protokół - badanie stanów nieustalonych 
                                   częstotliwościowych układu elektrycznego                                            w układach liniowych oraz charakterystyki czasowe układów elektrycznych
                                   oraz analiza widmowa przebiegów odkształconych
                                   i ich przenoszenie przez obwody liniowe, 

                                                                                                                                                         
           

                                                                                         Zasady zaliczenia laboratorium,


                   Instrukcja BHP dla wykonujących ćwiczenia.                     Tematy ćwiczeń i podział na podgrupy  studia niestacjonarne

                                                                                                                        Tematy ćwiczeń i podział na podgrupy studia stacjonarne

 

   Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA                       NABÓR 2018/2019          

   Przedmiot: Obwody i Sygnały studia stacjonarne\niestacjonarne

             PROTOKOŁY

          Ćw. 1  - Dwójnik żródłowy prądu stałego, 

          Ćw. 2  - Badanie obwodów RLC prądu harmonicznego,

          Ćw. 5  - Badanie charakterystyk częstotliwościowych układu elektrycznego,

          Ćw. 6  - Rezonans w obwodach elektrycznych,

 

 

       Dla studentów WTC

       Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

       Przedmiot: Warsztaty Inżynierskie Elektrotechniczne studia stacjonarne

                                                                LABORATORIA

 

                  Ćw. nr 1 -  Pomiary w obwodach prądu stałego - protokół

                  Ćw. nr 4 -  Pomiary w obwodach prądu przemiennego - protokół

                                   Pomiary w obwodach prądu przemiennego - teoria

                  Ćw. nr 3 -  Pomiar charakterystyk niestabilizowanych zasilaczy prądu stałego - protokół

                  Ćw. nr 2 -  Pomiary oscyloskopowe - protokół

                                   Pomiary oscyloskopowe - teoria

                    

 

 

       Instrukcja BHP dla wykonujących ćwiczenia.                      Tematy ćwiczeń i podział na podgrupy,

                                                                         

      Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

      Przedmiot: Elektrotechnika i Elektronika studia stacjonarne

                                                                LABORATORIA

 

                 

 

                 Ćw. nr 1 -  Badania obwodów elektrycznych prądu stałego - protokół

                 Ćw. nr 2 -  Badania obwodów prądu przemiennego - protokół

                 Ćw. nr 6 -  Badnie zasilacza prądu stałego - protokół

                 

 

                    

                                                                           Instrukcja BHP dla wykonujących ćwiczenia.                 

 

                                                                         

      Dla studentów WCY       powtarzanie przedmiotu

      Kierunek: INFORMATYKA

      Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki studia stacjonarne\niestacjonarne

 

             PROTOKOŁY

          Ćw. 5  - Badanie charakterystyk częstotliwościowych układu elektrycznego,

          Ćw. 6  - Rezonans w obwodach elektrycznych,

             TEORIA

          Badanie charakterystyk częstotliwościowych układu elektrycznego,

          Rezonans w obwodach elektrycznych